ดิฉันค้นพบว่า…การขายสินค้าในตลาด
ถ้าสินค้าเราดีมีคุณภาพ มีคุณค่าในตัวเองมากพอ
คุณจะขายมันในราคาเท่าไหร่ก็ได้
.
ดิฉันรู้สึกตกใจกับการโตแบบก้าวกระโดด
ภายในระยะ2-3ปีที่ออกขายภู่หลานมา
.
บริษัทภู่หลาน เราเริ่มต้นมาจาก 0
เริ่มจากเล็กๆไม่มีคนรู้จัก โนเนมมากๆ
.
การตลาดของดิฉันคือ “ฉันขายความจริง”
สินค้าเริ่มขยายวงกว้างด้วยการบอกต่อ
การบอกต่อ=การบอกบุญ
.
ดิฉันไม่เน้นขาย
ดิฉันไม่สู้หรือแข่งกับใครในท้องตลาด
ไม่แข่งตั้งราคาเพื่อดันยอดขาย
และไม่รับตัวแทนจำหน่าย
เพราะระบบจะดึงคนโลภเข้ามาเราจะพังได้
.
ฉันจึงขายสินค้าแบบค่อยเป็นค่อยไป
แบบสบายใจ ใครอยากซื้อก็ขาย
ใครว่าแพงไปก็ไม่ต้องซื้อ แฟร์ๆที่คุณคู่ควร
“ภู่หลาน”ราคาค่อนข้างสูงกว่าท้องตลาด
เพราะต้นทุนฉันสูงกว่าสินค้าทั่วไป
.
จุดที่ทำให้สินค้าเราโตคือการทำสินค้าที่ดีมากๆ
ต้องแตกต่างแปลกใหม่จากทั่วไป
เป็นสินค้าที่คนสามารถใช้ได้ยาวนานต่อเนื่อง
โดยไม่มีผลหรือตกค้างในอนาคต
.
ดิฉันมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่เหมือนใคร
สินค้าแบรนด์ “ภู่หลาน”ทุกตัว ดิฉันทำสูตรเองทั้งหมด
เมื่อสินค้าเราดี ลูกค้าคุณภาพดีจะเข้าหาเราเช่นกัน