ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ด้วยความเป็นห่วงจากภู่หลาน

ชั่วโมงนี้ ต้อง ใส่แมส ล้างมือ
รักษาระยะห่าง ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยง
หมั่นดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
สุขภาพที่ดี คือ
สุขภาพที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บค่ะ
อย่าลืมให้ภู่หลาน
ดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก ภู่หลาน ค่ะ