พืช ผัก ที่เราเรียกว่าสมุนไพร มีประโยชน์มาก ๆ แบบองค์รวม
อยู่ที่ร่างกายแต่ละคนจะนำไปใช้ประโยชน์ ครั้นเกินความต้องการ
ร่างกายก็ขับออกได้เอง ขอแค่ทานให้พอดี พอเหมาะ

กรณีนำไปสกัด แยกสาร ให้เข้มข้นนั้น
ไม่ใช่วิธีการของแพทย์แผนไทย ของดั้งเดิม
ในความเป็นแผนไทยคือคงความเป็นธรรมชาติ
ตาก อบ ปั่น บด อัด ทานได้บ่อยเสมือนอาหารปกติ
ให้ร่างกายย่อย สลาย ดึงคุณประโยชน์แบบสมดุล

และที่สำคัญสายแผนไทย จะไม่นิยมใช้สมุนไพรตัวเดียวหรือเชิงเดี่ยว
ต้องทำเป็นสูตรหรือตำรับเท่านั้น
จึงจะสามารถดึงสรรพคุณ เสริมกัน หักล้างกันออก
เพื่อให้ไม่ตกค้างในระบบภายใน ทานได้ระยะยาว

ดังนั้นก่อนเลือกทานสมุนไพร ควรเลือกที่มีตัวตน เชื่อถือได้ ผ่านการแนะนำ
ปรุงสูตรจากแพทย์แผนไทยเท่านั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ในสถานการณ์แบบนี้ ฝากทุกท่านดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา คุมได้ด้วยตัวเราเอง ต้องเปิดใจศึกษาดูกันนะคะ
#ภู่หลาน #ชาภู่หลาน #สมุนไพรภู่หลาน