ปัญหาภายในของผู้หญิง ตกขาว

ปัญหาภายในของผู้หญิง ตกขาวไม่หาย ลองพยายามเลี่ยงการรับประทานอาหารของหมักดอง
โดยเฉพาะปูดอง ปลาร้า หรือของหมักดองประเภทอื่นๆ
ค่อยๆลองปรับพฤติกรรมการทานดูและลองสังเกตุตัวดูนะคะ

ลองมาฟังคำแนะนำจาคุณยุ้ย ภู่หลาน ดูนะคะ